Laura Lähteenmäki

Politiikkaa kehitysvammaisten ehdoilla

Minun piti osallistua tänään Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n järjestämään vaalipaneeliin Hämeenlinnassa, mutta kehoni päätti toisin.. Alla kuitenkin mietintöjä vaalipaneelin kysymyksiin.

Vastaukset on koottu yhteistyössä Piraattipuolueen eduskuntavaaliehdokkaan, Tuomas Ali-Hokan kanssa.

Miten varmistat kansanedustajana, että ihminen saa yksilöllisen tarpeensa mukaiset palvelut, vaikka henkilö ei osaisi kommunikoida toiveitaan selkeästi?

- Yksilöllisiä tarpeita katsoessa tällaisessa tilanteessa täytyy kääntyä henkilön läheisten puoleen, omaisten tai hoitajien, joiden kanssa henkilö on jakanut arjen. Vaikka yhteistä kieltä ei välttämättä löydy, on jonkintasoinen ymmärrys toisen tarpeista pakkokin saada, kun on päivittäin arjessa yhdessä. Lisäksi jokaiselle pitää taata mahdollisuus edunvalvojaan tai avustajaan, jonka tehtävänä on pitää huolta henkilön edusta.

Miten varmistat kansanedustajana, että Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoite välttämättömien vammaispalveluiden kilpailuttamisen lopettamisesta toteutuu?

- Kilpailutusta ei lähtökohtaisesti pidä nähdä huonona asiana, mutta siihen pitää olla mahdollista osallistaa asiaa koskevia henkilöitä tai vammaisjärjestöjen edustajia. Laatukriteerien tulee olla hintaa merkittävämmässä osassa, mutta toki budjetissa täytyy pysyä. Lisäksi järjestöille tai henkilöille on taattava valitusoikeus, jos kilpailutuksen lopputulos ei miellytä. On myös mietittävä millä syklillä palveluita on järkevää kilpailuttaa, sillä esimerkiksi jatkuvasti vaihtuva hoitohenkilöstö voi tarpeettomasti rasittaa avuntarvitsijoita.

Miten varmistat kansanedustajana, että kehitysvammaisilla tai pitkäaikaissairailla ihmisillä olisi aitoja vaihtoehtoja työtoiminnalle, palkattoman työtoiminnan lisäksi tai rinnalla?

- Holhousyhteiskuntaa on purettava, eli tässä tapauksessa esimerkiksi kehitysvammaisille ei tulisi heti antaa eläkettä käteen, vaan heidän työkykynsä on kartoitettava. Lisäksi on viestittävä aktiivisesti työnantajille saatavilla olevasta tuesta ja rikottava ennakkoluuloja kyseisten yksilöiden työkyvyn ja osaamisen suhteen.

Miten turvaat kansanedustajana, ettei asiakasmaksut nouse kohtuuttomaksi paljon palveluita käyttäville?

- Laskujen mukaan on laitettava riittävän selkeä ja kattava ohjeistus siitä mistä voi saada apua ja hakea korjauksia tai helpotuksia maksuihin. Voidaan myös puhua kuukausikohtaisesta maksukatosta, jonka jälkeen palvelut kustannetaan valtion tai kunnan puolesta.

Miten varmistat kansanedustajana perheiden, joissa jollakin perheenjäsenellä on pysyvä vamma tai sairaus riittävän toimeentulon?

- Selkeämpi sosiaaliturvajärjestelmä toisi tähänkin helpotusta; esimerkiksi perustulon muodossa. Tämänhetkinen järjestelmä on monimutkainen, eikä kaikkia tukia tule välttämättä haettua. Jos henkilö saisi perustuloa ja sen päälle erityistarpeen tukia (kuljetus, kotiapu, apuvälineet, lääkkeet..), olisi toimeentulo turvattu.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat